/> Je zal het maar hebben!: Groene snor?

Over mij

Mijn foto
'Openheid leidt tot begrip' is mijn motto! Daarom deel ik ook hier de ervaringen gevoelens die ik heb als psychisch kwetsbaar persoon op weg naar herstel. Ik heb deze weg al voor een groot deel afgelegd, maar de reis is nog niet afgelopen.

zaterdag 14 augustus 2010

Groene snor?

Je zal het maar hebben! Een groene snor. Nou wij hadden er vanmorgen één, of dat wil zeggen de Aquaholic had er één!  Met windstil weer voeren we op de motor op het Volkerakmeer. Sinds deze zeearm is afgedamd en zoet is geworden, wordt het meer geteisterd door bloei van blauwalgen. Deze vormen een dikke, stinkende, groene drijflaag op het water, die ook nog giftig is. Vanmorgen was dit dus ook het geval, heel smerig!


De algenproblemen komen door een teveel aan voedingsstoffen in het water, te weinig water- en oeverplanten, een vast waterpeil en te veel brasem. Het ecologisch evenwicht is verstoord. Rijkswaterstaat heeft als beheerder al heel veel maatregelen uitgevoerd. In 1996 heb ik tijdens een afstudeerstage bij Rijkswaterstaat het effect van al deze maatregelen in beeld gebracht. Ik heb toen zelfs meegeholpen om duizenden kleine snoekjes in het meer uit te zetten. Het idee was dat de kleine snoekjes de brasems zouden opvreten om zo het water helderder te krijgen. Het blijkt nu maar weer dat dit dus niet is gelukt.
Nu de Europese Kaderrichtlijn water eist dat alle wateren van een goede ecologische kwaliteit worden, zijn de beheerders weer druk bezig met het bedenken van maatregelen. De beste optie om van alle problemen af te komen, lijkt om het meer weer zout te maken. Wat mij betreft: dammen eruit en getij terug en weer lekker laten stromen!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten